เหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี ปี 2543

รายละเอียดสินค้า
เหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี ปี 2543 ในหลวงคู่พระราชินีนาถ เนื้อเงิน หายาก
รายละเอียดสินค้า Amulet เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสครบ 50 ปี ราชาภิเษกสมรส
เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสครบ 50 ปี ราชาภิเษกสมรส วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 ทำจากเนื้อโลหะ เงินร้อยละ 92.5 น้ำหนักประมาณ 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ประเภทรมดำพ่นทรายพิเศษ สร้างโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ค่าบูชา 3500 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388