เหรียญในหลวง ร.9 ครบรอบ 229 ปี วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร

รายละเอียดสินค้า
เหรียญในหลวง ร.9 ครบรอบ 229 ปี วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร ปี 2539 เนื้อเงินขัดเงา
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ริมขอบด้านล่างมีข้อความโค้งตามขอบเหรียญว่า: สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลังกลางเหรียญ: เป็นรูปวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร มีข้อความโดยรอบ โค้งตามขอบเหรียญว่า: 229 ปี วัดอรุณ ราชวรารามวรมหาวิหาร พุทธศักราช 2310 - 2539
เหรียญรุ่นประวัติศาสตร์ ในปีมหามงคลปีกาญจนาภิเษก ในหลวงทรงครองราชย์ครบ 50ปี 2539 พิธียิ่งใหญ่พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศร่วมปลุกเสก
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รุ่นประวัติศาสตร์ ปี2539 ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และสมโภชวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร . สวยๆเดิมๆพร้อมตลับเดิมจากวัด
พิธีมหาชัยมงคลภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง
ค่าบูชา 3500บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388